Jurgen Mezinaj

Jurgen Mezinaj


Affiliation: Departamenti i Matematikes,
Fakulteti i Shkencave te Natyres,
Universiteti i Tiranes

E-mail: jurgen[at]risat.org

Curriculum Vitae    ResearchGate    LinkedIn


Home Papers Conferences | Teaching | Seminar | RISAT | Albanian J. Math. |

Research

Currently my research activities are focused on:

Master's thesis

I am working on my Mater's thesis under the direction of Prof. Shaska on superelliptic Jacobians.

Title: Explicit formulas for addition on superelliptic Jacobians

I am part of the A2G2 group.


Albanian Algebraic Geometry Group

Albanian Algebraic Geometry Group

Albanian Algebraic Geometry Group (AAGG ose A^2G^2) eshte nje grup pune me matematikane shqiptare ne fushen e gjeometrise algjebrike, dhe aplikimeve te saj ne fusha te tjera si teoria e numrave, siperfaqet e Rimanit, kriptografia eliptike dhe hipereliptike, fizikes matematike, etj.

Grupi ka si synim nxitjen e kerkimit shkencor ne fushen e gjeometrise algjebrike, teorise se numrave, gjeometrine arithmetike, etj.


Seminari i Gjeometrise Arithmetike

Seminari i Gjeometrise Arithmetike

Seminari i Arithmetikes Gjeometrike eshte seminar qe zhvillohet online duke perdorur Zoom. Organizohet nga pjesetaret e grupit A2G2 dhe eshte ne gjuhen Shqip. Zhvillohet ne oren 8:00 te mbremjes me oren lokale ne Tirane. Seminari eshte i hapur vetem per pjesetaret e grupit.